Kontakt z prezenterem Napisz do nas... Wyślij

1. Prezenterem naszego radia może zostać osoba, która pozytywnie przejdzie przesłuchanie i rozmowę rekrutacyjną.

2. Każdy nowo przyjęty Prezenter jest zobowiązany do przestrzegania poniższego regulaminu Radia

 3. Prezentera obowiązuje kultura osobista, zarówno podczas prowadzenia audycji, jak i przebywania na Czacie Radiowym.

4. Przed każdym wejściem na antenę należy sprawdzić ustawienia i opisy zgodnie z ustawieniami radiowymi

 5. Osoba mająca audycję o określonej godzinie powinna stawić się na nią 10 minut przed audycją (kontakt z osobą poprzedzającą audycję).Procedura odliczania jest przez GG radia i GG prywatne .Zabronione jest odliczanie na antenie radia.

6. Podczas prowadzenia audycji jest całkowity zakaz używania przez prowadzącego przekleństw, słów wulgarnych, obrażania osób słuchających.

7. Pozdrowienia o treści wulgarnej nie powinny być emitowane na radiu (usuwamy je z konsoli pozdrowień i GG).

8. Do godziny 22.00 obowiązuje całkowity zakaz grania utworów o treści niecenzuralnej, nawet jeżeli słuchacz nalega, aby taki utwór jemu zadedykował.

9. Nie prowadzimy audycji pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź innych używek odurzających.

10. Każdy Prezenter jest zobowiązany do poświęcenia dla radia min. 4 godzin tygodniowo, oraz zagrania nie mniej niż 2 dni w tygodniu chyba ze inaczej uzgodnil a administratorem

11. Powierzone hasła, do serwerów, konsoli pozdrowień, ramówki, kont intern.  kont FTP, GG, oraz wszelkie inne hasła pozostają do wiadomości tylko i wyłącznie Prezentera i nie mogą być przekazane osobom trzecim.

12. Zakaz reklamowania podczas audycji innych stacji radiowych, innych stron intern.  , chyba, że wcześniej taka reklama jest uzgodniona z Administratorami.

13. Nie reklamujemy innych stacji radiowych w opisie swojego komunikatora,w radiu nie ma" grania gościnnie"

14. Nie wrzucamy linków nie związanych z radiem na czat.

15. Prowadzący zobowiązany jest do bezwzględnego wpisywania wszystkich swoich audycji w ramówkę. Nie powinien utrudniać pracy innym prezenterom. Jeżeli zaistnieje sytuacja że nie będzie mógł zagrać w swoich godzinach powinien powiadomić kogoś z zarządu min.pół godziny przed audycją i spróbować załatwić sobie zastępstwo.

16. W GG radiowym powinno być zawsze napisane kto prowadzi audycje i ewentualnie tytuł audycji ,nie wpisujemy swego prywatnego numeru GG w opis i zarazem nie podajemy na antenie .

17. Podczas prowadzenia audycji zabrania się prezenterom czytania numerów telefonów komórkowych oraz numerów komunikatora gadu-gadu i innych komunikatorów oraz danych osobowych !.

18. Jeżeli prezenter zapomni hasła powinien zgłosić się do Zarządu Radia o ponowne wydanie hasła.

19. W Radiu są prowadzone audycje testowe.

20. Nie przebywamy na gg i panelu radiowym podczas prowadzenia audycji przez innego prezentera.

21. Każdy prezenter ma obowiązek pilnowania porządku na czacie i natychmiastowej reakcji w razie nie stosownego zachowania użytkownika czatu.

22. Sprawy radia nie wyciągamy na czat załatwiamy na priv.

23. Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi naganą, a nawet bezzwłocznym usunięciem z ekipy Radia